Header Image

Trots als een pauw

Zondag

Het spreekwoord zeg het al: "zo trots als een pauw". Deze prachtige steltlopers dansen vol trots de sterren van de hemel.